Fastighetstaxering

Forum har mycket stor erfarenhet av fastighetstaxering.
Det kan gälla kritisk granskning av redan fattade taxeringsvärden, men även att biträda vid deklarationsarbetet.

Vi har även vid flera tillfällen erhållit uppdrag av
Skatteverket att ta fram så kallade riktvärden och riktvärdesområden avseende vissa geografiska regioner.

Vi hjälper flera stora industrikoncerner och fastighetsbolag med att systematiskt hantera fastighetstaxeringar och kritiskt granska myndigheternas beslut.

Kontakta oss

Stockholm

Erik Sköldeberg

Göteborg

Hans Voksepp

Malmö

Anders Stålarm

Nyköping

Ulf Weitze