Forums Likvidatorer / Friköpskonsulter

Tillsammans täcker våra erfarna friköpskonsulter in hela Sverige

Hämta vårt infoblad om friköp

Kontakta oss

Stockholm

Erik Sköldeberg

Göteborg

Håkan Olsson

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Olsson