Gods och Herrgårdar

Värdering Gods och Herrgårdar

Gods och Herrgårdar ett av Forums specialområden.

Stora godsegendomar är ofta mycket komplexa med flera ingående delar som slott, herrgårdar, stora ekonomibyggnads- och bostadshusbestånd, stora arealer skogs- och jordbruksmark, attraktiv jakt, grustäkter m.m.

En inte ovanlig situation är också att större gårdar ska klyvas med likvid- och graderingsvärdering av flera lotter som följd. Kompetensen finns samlad hos våra auktoriserade lantbruksvärderare hos Forum, vilket är en fördel då inte flera delvärderingar från olika värderare behöver blandas ihop.