Lantbruksfastigheter

Lantbruksvärdering

Skogs- och lantbruksfastigheter är en heterogen fastighetstyp där man finner egendomar av skiftande slag och där ingen är den andra lik. Marknaden kan delas upp i flera kategorier där var och en kräver specialkompetens inom sitt område.

Några exempel är följande: skogsfastigheter, gods och herrgårdar, jordbruksfastigheter samt intrång.