Forum Fastighetsekonomi AB och Värderingsbyrån Syd AB går samman

Affären genomförs genom att Forum förvärvar Värderingsbyrån. Verksamheten kommer framöver att drivas under Forums varumärke. Genom samgåendet stärker Forum sin position som Sveriges största oberoende fastighetsvärderare. Forum har innan affären cirka 40 medarbetare och Värderingsbyrån cirka 10 medarbetare. Av medarbetarna är cirka 35 av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare och/eller av RICS godkända värderare. Forum driver sin verksamhet i hela landet och Värderingsbyrån är främst verksamma i Götaland.

Förvärvet sker 1 februari 2023 och därefter startar en integrationsprocess som beräknas vara klar inom ett par månader.

Forums vd Magnus Stenback kommenterar: Värderingsbyrån har en stark position på en geografisk marknad där vi har varit lite svagare vilket gör att vi blir än mer rikstäckande genom det här samgåendet. Detta gäller för alla fastighetskategorier, men extra kul är det att vi nu får den överlägset bästa geografiska täckningen av skogs- och lantbruksvärderare. Kulturellt är det här en perfekt matchning. Efter att ha umgåtts med Värderingsbyrån under den här förvärvsprocessen har det känts som att vi jobbat ihop i flera år. För våra kunder ger detta enbart fördelar med breddad och fördjupad marknadsdata, samt ännu mer lokal närvaro.

Andreas Ylipää, Värderingsbyrån kommenterar: Det här känns kanon! Forum är ett mycket välskött företag med väletablerat varumärke över hela landet. Genom sammangåendet kommer vi kunna förbättra våra produkter ytterligare, bredda vår kompentens och även effektivisera uppdragen geografiskt vilket kommer komma våra kunder till godo. Ett typiskt win-win. Vi klickade tidigt och det här kom helt rätt i tiden för oss.

För vidare information vänligen kontakta:
Magnus Stenback, vd 070-8681705
Andreas Ylipää 0480-420073

Stockholm 2023-02-01
Forum Fastighetsekonomi AB

Med cirka 50 medarbetare och tretton kontor runt om i landet är Forum ett av landets större fristående värderingsföretag. Forum är specialiserade på fastighetsekonomi, fastighetsvärdering, marknadsanalyser och rättsekonomi samt ombildning och bostadsrättsfrågor.