Forum Fastighetsekonomi växer

Forum har anställt Filippa Lundahl Wibelius och Madelene Gustafsson. De är placerade i Göteborg från hösten 2017.

Filippa är civilingenjör inom lantmäteri från Lunds tekniska högskola och kommer närmast från en tjänst som markförhandlare på Trafikverket. Filippa har sedan tidigare även erfarenhet från arbete med mark- och exploateringsfrågor.

Madelene har en civilingenjörsexamen inom lantmäteri från Lund. Hon kommer närmast från en tjänst som förrättningslantmätare på Göteborgs kommun och har bred erfarenhet inom fastighetsjuridik, fastighetsbildning, planfrågor och plangenomförande. Madelene jobbar även med att upprätta fastighetsförteckningar, exploaterings- och projektkalkyler samt diverse avtal inom området.

Forums VD Magnus Stenback kommenterar:

Vi är mycket glada att Madelene och Filippa stärker upp vårt Göteborgskontor. Med deras bakgrund och erfarenhet kommer vi att kunna möta den allt större efterfrågan på värdering av byggrätter och exploateringsfastigheter likväl som värdering av andra typer av kommersiella fastigheter. Vi har idag ett stort antal uppdrag från både byggbolag och kommuner där detaljkunskap om planprocessens alla steg måste vägas ihop med aktuell marknadssituation.

Tidigare under året har även Carl Danielsson anställts. Han är placerad i Stockholm och Nyköping och jobbar med skogs- och lantbruksvärdering. Carl är utbildad skogsmästare och kommer närmast från Stora Enso.

Med ett 40-tal medarbetare är Forum ett av landets större fristående värderingsföretag där ett 10-tal konsulter är specialiserade inom skogs- och lantbruksvärdering varav sex är av Samhällsbyggarna auktoriserade lantbruksvärderare.