Nya regler för ekonomiska planer

Boverket har den 28 augusti utfärdat nya allmänna råd för ekonomiska
planer för bostadsrättsföreningar. De nya bestämmelserna gäller från 1 oktober
2017. Forum Fastighetsekonomi har tagit fram reviderade dokument för att möta
de nya kraven. Läs mer under Bostadsrätt.