Ombildning i Halmstad

Forum Fastighetsekonomi har hjälpt hyresgästerna med en ombildning från hyres- till bostadsrätt av fastigheten Halmstad Backsippan 3. Säljare var Akelius. Detta var det 4:e fastigheten detta året där Forum företrätt hyresgästerna och mot Akelius. Tillträde var 1 december.