Ombildning i Malmö

Forum Fastighetsekonomi har hjälpt hyresgästerna med ombildning till bostadsrätt inom fastigheten Tjorven 1 som ligger på Gyllins Trädgård

Säljare vart Sundsprojekt. Föreningen tillträdde fastigheten den 3 november.