Ombildning i Malmö

Forum Fastighetsekonomi har hjälpt hyresgästerna med ombildning till bostadsrätt inom fastigheten Tjorven 2.

Säljare vart Sundsprojekt. Föreningen tillträdde fastigheten den 1 december.