Ombildning i Skövde

Forum Fastighetsekonomi har hjälpt hyresgästerna med en ombildning från hyres- till bostadsrätt av fastigheten Rönnen 8, vid Skolgatan / Richerts Gata i Skövde. Läs mer om ombildningen här.