Värderingsdagen – exploatering och juridik

Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och praxis med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar.
Det är med glädje vi lanserar Värderingsdagen 2019 – exploatering och juridik. Dagen behandlar aktuella trender, utmaningar och praxis med bäring på fastighetsvärdering och där till knutna juridiska förutsättningar. Vårt mål är att sätta trenderna i ett större sammanhang för att gemensamt blicka fram mot 2020. Det juridiska inslaget handlar om hur de rättsliga förutsättningarna kan anpassas för att bygga värden.

Värdar för dagen är Forum Fastighetsekonomi och Vesterlins & Co, konferencier är Rolf Simon och Tomas Vesterlin.

Dagen uppfyller Advokatsamfundets och Samhällsbyggarnas krav på fortbildning för advokater respektive värderare.

Mer information finner du här.