Planskador

Vid ändring av detaljplaner kan de olika rättigheterna som tidigare fanns förändras till det sämre eller helt upphöra för markägarna. En sådan försämring eller planskada kan under vissa villkor leda till rätt till ersättning.

Forum Fastighetsekonomi har hanterat dessa frågor under lång tid och vi har den erfarenhet och kompetens för att såväl bistå kommuner som privata fastighetsägare.

Vår uppgift i dessa sammanhang är att framför allt bedöma planskadans omfattning i ekonomiska termer.

Kontakta oss

Stockholm

Rolf Simón

Göteborg

Torgny Gunnarsson

Malmö

Anders Stålarm