Anders Dalbert

Direktnummer 031 10 78 58
Mobiltelefon 070 241 44 54

anders.dalbert@fforum.se

Skogsmästare / Auktoriserad Lantbruksvärderare
Anställd sedan 2002

 

Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter.

Intrångsvärdering och marklösen.

Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.

Granskning av köp inför fastighetstaxering på lantbruk.