Håkan Olsson

Direktnummer
Mobiltelefon 070 620 51 31

hakan.olsson@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 1993

 

Verksamhetsområde

Värdering av flerbostadshus, industrifastigheter och kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.

Friköp - från bostadsrätt till eget ägande, likvidatorsuppdrag.

Bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt.

Problemlösning i allmänhet i bostadsrättsföreningar.

Intygsgivare av ekonomiska planer.

Tomträttsutredningar.

Fastighetstaxering.

Fastighetsrelaterade förhandlingar.