Patrick Hertz

Direktnummer
Mobiltelefon 0700 02 60 89

Patrick.hertz@fforum.se

Civilingenjör

Verksamhetsområde
Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.

Marknadsanalyser.

Hyresutredningar.