Torkel Pettersson

Direktnummer
Mobiltelefon 070-247 38 50

torkel.pettersson@fforum.se

Agronom
Anställd sedan 2022

 

Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter.

Intrångsvärdering och marklösen.

Klyvnings- och graderingsvärderingar av lantbruk.

Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.

Ortsprisutredningar på skogs- respektive jordbruksfastigheter.

Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.

Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.