Linda Hallin

Direktnummer
Mobiltelefon 076 8409988

linda.hallin@fforum.se

Skoglig Magister / Av Samhällsbyggarna auktoriserad lantbruksvärderare
Anställd sedan 2010

 

Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter.

Intrångsvärdering och marklösen.

Klyvnings- och graderingsvärderingar av lantbruk.

Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.

Ortsprisutredningar på skogs- resp. jordbruksfastigheter.

Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.

Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.