Linnéa Andersson

Direktnummer 070- 346 99 44
Mobiltelefon

linnea.andersson@fforum.se

Skogstekniker

 

Verksamhetsområde:

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter