Helena Edberg

Direktnummer 08 696 95 50
Mobiltelefon 073 532 52 42

helena.edberg@fforum.se

Analytiker

Anställd sedan 2015

Verksamhetsområde

Marknadsanalyser och andra analysuppdrag kopplade till fastigheter. Helena har en bred erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från NREP där hon ingick i både asset management- och transaktions teamet. Dessförinnan har hon arbetat som konsult på Evidens och IPD.