Helena Edberg

Direktnummer
Mobiltelefon 073 532 52 42

helena.edberg@fforum.se

Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Anställd sedan 2015

Verksamhetsområde

Hyresutredningar.

Marknadsanalyser och fastighetsekonomisk rådgivning.

Värdering av kommersiella fastigheter samt mark/byggrätter.