Äkta/Oäkta

Bostadsrättsförening

Om föreningen skall beskattas som äkta förening, s k privatbostadsföretag, måste föreningens verksamhet till minst 60 procent bestå av s k kvalificerad användning.Med kvalificerad användning menas i huvudsak bostäder som är upplåtna med bostadsrätt till privatpersoner.

Okvalificerad användning är bland annat bostadslägenheter med hyresrätt, lokaler och bostadsrättslägenheter som ägs av juridiska personer.

Beräkningen av om en förening är äkta eller oäkta kan vara mycket komplicerad och bl.a. involvera en bedömning av vad som är marknadsmässiga hyresnivåer för bostäder och lokaler.

Forum åtar sig utredning om den skattemässiga statusen för din förening och ger förslag på vad föreningen kan göra för att bli äkta.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist