Andelstal

I varje bostadsrättsförening måste det finnas en fastställd grund för hur de totala månadsavgifterna ska fördelas på respektive lägenhet. Föreningens driftskostnader och kostnader för räntor samt amorteringar på föreningens lån kan t ex fördelas på bostadsrätterna baserat på insatsen eller ett andelstal. På senare år har det blivit mer vanligt att kostnaderna fördelas efter andelstal.

När nya bostäder upplåts t ex vid vindsbyggen eller om någon lokal har gjorts om till bostad skall dessa tilldelas ett andelstal och övriga lägenheters andelstal räknas om.

Forum gör utredningar och föreslår hur ändringar av andelstalen ska hanteras.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist