Företaget

Forum Fastighetsekonomi AB startade sin verksamhet 1961 - då som en avdelning inom teknikkonsultföretaget VIAK. Idag är Forum partnerägt och helt fristående från externa intressen.

Under årens lopp har organisationen utvecklats mot ett konsultföretag med ett brett spektra av tjänster inom det fastighetsekonomiska området. Kärnområdet är och har dock alltid varit fastighetsvärdering.

Inom vår organisation finns specialister på bostadsrättsföreningar såsom ombildningar, friköp och kapitaltillskott mm.

Antal kontor uppgår till nio stycken belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun, Norrköping, Nyköping, Umeå, Västerås och Östersund. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Inom vår organisation finns för närvarande drygt 25 auktoriserade fastighetsvärderare av 35 konsulter.

För att upprätthålla kvalitet och kompetens bland företagets medarbetare sker inom organisationen regelbundet relevant utbildning i såväl intern som extern regi. Som exempel på interna kurser kan nämnas kredithanteringssystem, miljöfrågor och byggnadsekonomi.