Jordbruksfastigheter

Värdering Jordbruksfastigheter

Jordbruksfastigheter har olika driftinriktningar och marknader, vilket gör att värdet är beroende av lönsamheten för dessa.

Mjölkgårdar skiljer sig från spannmålsgårdar och hästgårdar utgör en egen nisch på marknaden.

Detta ställer stora krav på att värderaren följer denna speciella marknad och kan prisbilden inom "sitt" område.

Även här använder Forum en ortsprisutredning av liknande jordbruksfastigheter som underlag för värdebedömningen.