Markåtkomst

Ett vanligt förekommande uppdrag för Forum är att biträda såväl privata som offentliga klienter i markåtkomstfrågor, oftast i form av tvångsinlösen enligt reglerna i expropriationslagen eller plan- och bygglagen.

Vi kan vara samtalspart och diskutera mindre och enklare frågor, vi kan ta totalansvar för en markåtkomst med allt från värdering till förhandling och eventuell domstolsprocess.

Kontakta oss

Stockholm

Magnus Hofström

Göteborg

Torgny Gunnarsson

Malmö

Anders Stålarm

Nyköping

Ulf Weitze

Övriga Sverige

Magnus Hofström