Marknadsanalys

Forum utför idag ett stort antal uppdrag som handlar om att analysera och beskriva en viss delmarknad. Det kan gälla hyresnivåer, ägarbilder, vakansutredningar etc. Beskrivningarna sker oftast som en kombination av text och sammanfattande tabeller samt kartor. Ibland sker redovisningarna även genom ett muntligt föredrag.

Genom att vi idag systematiskt följer hela landets fastighetsmarknad kan vi oftast snabbt och kostnadseffektivt utföra marknadsanalyser. Genom vårt marknadsdatasystem, FMI, gör vi regelbundna uppdateringar av 115 kommuner med sammanlagt över 2 700 olika delmarknader.

Vi håller oss uppdaterade på vad som händer på den svenska fastighetsmarknaden och det är ett mycket grundläggande moment för i princip allt vi gör inom Forum. Med stöd av genomförda marknadsanalyser kan vi på ett mer underbyggt sätt göra prognoser om den framtida utvecklingen.