Rättsekonomi

Fastighetsekonomi och Fastighetsjuridik

Rättsekonomi är de uppdrag som befinner sig i gränslandet mellan fastighetsekonomi och fastighetsjuridik.

Redan från begynnelsen, 1961, har vi koncentrerat en stor del av vårt kunnande runt begreppet rättsekonomi.

I rättsekonomi ingår utredningar om exempelvis markåtkomst, ersättningsfrågor vid planskador, omförhandling av tomträttsavgälder och arrendeavgifter samt friköp av tomträtter.

Kritisk granskning av taxeringsvärden är också ett specialområde där vi kan erbjuda våra specialkunskaper.

Forum har mångårig erfarenhet att förhandla och biträda vid processer i rättsekonomiska frågor.

Kontakta oss

Stockholm

Rolf Simón

Göteborg

Torgny Gunnarsson

Malmö

Anders Stålarm

Nyköping

Ulf Weitze

Övriga Sverige

Rolf Simón