Skogsfastigheter

Skogsvärdering

För att samla in data inför en värdebedömning av skogsfastigheter krävs ingående kunskaper i skogsindelning, skogsuppskattning, tolkning av skogsbruksplaner och statistik m.m.

Till grund för en skogsvärdering ligger sedan en omfattande ortsprisutredning av liknande objekt som sålts på den öppna marknaden.

Marknadsanalysen utgör också en viktig del i underlaget.