Stadgar

Bostadsrättsföreningens stadgar är föreningens grundläggande regler.

Stadgar i en bostadsrättsförening är oftast mycket omfattande och skall vara så tydliga så att varje medlem på ett enkelt sätt kan förstå vilka regler som gäller i föreningen. Stadgarna ska också vara utformade så att de överensstämmer med de tvingande reglerna i Bostadsrättslagen.

Rätt utformade stadgar minskar framtida tolkningsproblem i föreningen.

Forum bistår styrelsen och upprättar stadgar som anpassas till varje förenings unika situation.

Kontakta oss

Stockholm

Håkan Söderqvist

Malmö

Anders Stålarm
Olov Lindberg

Övriga Sverige

Håkan Söderqvist