Tomträttsfrågor

Ett av Forums specialområden är tomträttsinstitutet.

Vi hjälper bland annat tomträttsinnehavare eller kommuner att biträda vid förhandling avseende avgäldsförändring.

Detsamma gäller om ärenden som handlar om friköp av tomträtt; där kan vi antingen hjälpa markägaren eller tomträttsinnehavaren.

Kontakta oss

Stockholm

Rolf Simón

Göteborg

Torgny Gunnarsson

Malmö

Anders Stålarm