Frans Sörensen

Direktnummer
Mobiltelefon 070-002 60 89

frans.sorensen@fforum.se

Civilingenjör

Verksamhetsområde

Värdering av industrifastigheter, kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

Värdering av mark och byggrätter.

Konsultstöd inom mark- och exploateringsfrågor så som att projektleda och driva detaljplaneprojekt, avtalshantering, markåtkomst och ersättning, fastighetsrättslig rådgivning, fastighetsutveckling, m.m.