Hans Voksepp

Direktnummer
Mobiltelefon 070 817 76 26

hans.voksepp@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare / MRICS
Anställd sedan 1994

 

Verksamhetsområde

Värdering av industrifastigheter, kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

Värdering av mark och byggrätter.

Marknadsanalyser.

Hyresutredningar.

Fastighetstaxering.