Mia Gorusanovic

Direktnummer
Mobiltelefon 070 233 42 95

mia.gorusanovic@fforum.se

Civilingenjör/Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Verksamhetsområde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.

Marknadsanalyser.

Hyresutredningar.