Torgny Gunnarsson

Direktnummer 031 10 78 52
Mobiltelefon 072 587 59 88

torgny.gunnarsson@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare
Anställd sedan 2013

 

Verksamhetsområde

Värdering av industrifastigheter, kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

Värdering av mark och byggrätter.

Marknadsanalyser.

Hyresutredningar.

Fastighetstaxering.