Andreas Ylipää

Direktnummer 0480-420073
Mobiltelefon 070-242 30 63

Civilekonom / Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Fastighetsvärderare.
Anställd sedan 2015

Verksamhetsområde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.
Värdering av mark/byggrätter.
Värdering av specialfastigheter
Bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt.
Upprättande av ekonomiska planer.