Andreas Ylipää

Direktnummer 0480-420073
Mobiltelefon 070-242 30 63

andreas.ylipaa@fforum.se

Civilekonom / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Verksamhetsområde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.
Värdering av mark/byggrätter.
Värdering av specialfastigheter
Bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt.
Upprättande av ekonomiska planer.