Janna Björk

Direktnummer
Mobiltelefon 073-805 50 90

janna.bjork@fforum.se

Skogsmästare
Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Lantbruksvärderare
Verksam inom lantbruksvärdering sedan 2001.

Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter.
Intrångsvärdering och marklösen.
Klyvnings- och graderingsvärderingar av lantbruk.
Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.
Ortsprisutredningar på skogs- resp. jordbruksfastigheter.
Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.
Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.
Granskning av köp inför fastighetstaxering på lantbruk.