Anders Stålarm

Direktnummer 040 17 49 81
Mobiltelefon 070 692 68 40

anders.stalarm@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 2006

 

Verksamhetomtråde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Marknadsanalyser.

Bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt.

Friköp - från bostadsrätt till eget ägande, likvidation.

Upprättande av ekonomiska planer.

Andelstalsberäkning.

Skattefrågor.