Filippa Lundahl Wibelius

Direktnummer
Mobiltelefon 070 352 98 18

filippa.wibelius@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare
Anställd sedan 2017

 

Verksamhetsområde


Värdering av markåtkomst och ersättning.

Värdering av flerbostadshus, industrifastigheter och kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.

Förhandling och upprättande av avtal (tex köp och överenskommelse om fastighetsreglering).