Henrik Lindstrand

Direktnummer
Mobiltelefon 070 630 53 54

henrik.lindstrand@fforum.se

Civilekonom

 


Verksamhetsområde

Bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt.

Upprättande av ekonomiska planer.

Rådgivning om bostadsrätt - andelstalsberäkning, oäkta förening etc.

Utveckling av kalkyler och arbetsverktyg i Excel, Word och Access.