Olle Winroth

Direktnummer
Mobiltelefon 073 324 57 98

olle.winroth@fforum.se

Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 2006

 

Verksamhetsområde

Värdering av industrifastigheter och flerbostadshus samt kommersiella fastigheter.

Marknadsanalyser.

Bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt.

Friköp - från bostadsrätt till eget ägande, likvidation.

Upprättande av ekonomiska planer.