Olov Lindberg

Direktnummer
Mobiltelefon 073 392 53 52

olov.lindberg@fforum.se

Civilekonom
Anställd sedan 2006

 

Verksamhetsområde

Bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt.

Friköp - från bostadsrätt till eget ägande, likvidation.

Upprättande av ekonomiska planer.

Andelstalsberäkning.

Skattefrågor.