Hans Westin

Direktnummer 011 442 22 61
Mobiltelefon 070 270 26 72

hans.westin@fforum.se

Civilekonom / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 2006

 

Verksamhetsområde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Värdering av småhus.

Hyresutredningar.

Marknadsanalyser.

Bostadsrättsombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Upprättande av ekonomiska planer.

Andelstalsberäkning.

Upprättande av stadgar.