Ulf Weitze

Direktnummer
Mobiltelefon 0705 59 69 75

ulf.weitze@fforum.se

Skogsmästare / Av Samhällsbyggarna auktoriserad lantbruksvärderare
Anställd sedan 1997

 

Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter.

Intrångsvärdering och marklösen.

Klyvnings- och graderingsvärderingar av lantbruk.

Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.

Ortsprisutredningar på skogs- resp. jordbruksfastigheter.

Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.

Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.

Granskning av köp inför fastighetstaxering på lantbruk.