Anders Nyberg

Direktnummer
Mobiltelefon 076 114 99 88

anders.nyberg@fforum.se

Jägmästare / Av Samhällsbyggarna auktoriserad Lantbruksvärderare
Anställd sedan 2007

 

Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter.

Intrångsvärdering och marklösen.

Klyvnings- och graderingsvärderingar av lantbruk.

Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.

Ortsprisutredningar på skogs- resp. jordbruksfastigheter.

Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.

Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.

Granskning av köp inför fastighetstaxering på lantbruk.