Eddie Runsten

Direktnummer
Mobiltelefon 070 554 89 30

eddie.runsten@fforum.se

Jägmästare / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Anställd sedan 2015

Verksamhetsområde

Värdering av lantbruks- och skogsfastigheter

Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.

Ortsprisutredningar på skogs- respektive jordbruksfastigheter.

Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.

Intrångsvärdering och marklösen.

Klyvnings- och graderingsvärderingar av lantbruk.

Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.

Granskning av köp inför fastighetstaxering på lantbruk.

GIS och fjärranalys