Mattias Löfqvist

Direktnummer
Mobiltelefon 076 114 99 55

mattias.lofqvist@fforum.se

Skogstekniker / Av Samhällsbyggarna auktoriserad lantbruksvärderare
Anställd sedan 2010Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter.

Intrångsvärdering och marklösen.

Klyvnings- och graderingsvärderingar av lantbruk.

Ersättningsutredningar enligt Miljöbalken i samband med bildande av naturreservat.

Ortsprisutredningar på skogs- respektive jordbruksfastigheter.

Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.

Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.