Per-Anders Hedström

Direktnummer
Mobiltelefon 072 201 55 98

per-anders.hedstrom@fforum.se

Jägmästare / Fastighetsvärderare / Teknikkonsult
Anställd sedan 2013Verksamhetsområde

Värdering av lantbruk och skogsfastigheter

Virkesmätning, virkesproduktion, värdeoptimering

Ortsprisutredningar på skogs- respektive jordbruksfastigheter.

Biträde vid skadeståndsfrågor samt tvångsinlösen/expropriation av mark.

Marknadsanalyser på lantbruks- och skogsfastigheter.

Miljö och kvalitetssystem ISO/FSC/PEFC

Virkesterminaler/Obemannad virkesmätning "Fotowebb"