Casper Dudarenko

Direktnummer
Mobiltelefon 072 - 239 87 25

casper.dudarenko@fforum.se

Fastighets- samt företagsekonom. 

Verksamhetsområde

Fokus på utvecklingsprojekt samt kommersiell värdering av industri-, logistik- och bostadsfastigheter.

Utförande av marknadsanalyser samt investeringsbedömningar.

Ekonmisk rådgivning åt bostadsrättsföreningar.