Casper Dudarenko

Direktnummer
Mobiltelefon 072 - 239 87 25

casper.dudarenko@fforum.se

Fastighets- och företagsekonom/Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Verksamhetsområde

Fokus på kommersiell värdering av industri-, logistik- och bostadsfastigheter samt utvecklingsprojekt.

Utförande av marknadsanalyser samt investeringsbedömningar.

Ekonomisk rådgivning åt bostadsrättsföreningar.