Edvin Cederlund

Direktnummer
Mobiltelefon 070 720 57 30

edvin.cederlund@fforum.se

Fastighetsekonom

 

Verksamhetområde


Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Värdering av mark och byggrätter.