Erik Sköldeberg

Direktnummer
Mobiltelefon 070 509 11 20

erik.skoldeberg@fforum.se

Jur.kand / Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Anställd sedan 2002

 

Verksamhetsområde

Värdering av industri- och bostadshyresfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Intrångsvärdering

Analys fastighetstaxering främst avseende industri

Ombud och sakkunnig i fastighetstaxeringsprocesser

Förhanlingsuppdrag marklösen